Zarejestruj się a będziesz otrzymywać ciekawe informacje z Indii, Nepalu, Bhutanu, Chin i Tybetu

A A A

Subkontynent indyjski jest to rozległy półwysep przylegający do kontynentu Eurazji, jest miejscem ukształtowania się cywilizacji całkowicie odmiennej od cywilizacji Europy i Azji. Ta odmienność wynika zarówno z położenia geograficznego, jak i wielości grup etnicznych. Indie od zawsze miały kontakt ze Środkowym Wschodem, Europą, Azją Południowo-Wschodnią i Chinami, stanowiąc całość, jaka w ciągu wieków wykształciła oryginalne cywilizacje. Mimo swego znaczenia, obce wpływy nie zmieniły ich charakteru i w naturalny sposób stopiły się w potężnym tyglu, jakim są Indie. W epoce kolonizacji brytyjskiej mówiono o Indiach zazwyczaj w liczbie mnogiej, ponieważ istniały z jednej strony Indie "brytyjskie", z drugiej "indyjskie". Owa liczba mnoga trafnie ujmowała różnorodność pejzaży, ludów, filozofii, zwyczajów i języków subkontynentu.

Subkontynent indyjski jest to rozległy półwysep przylegający do kontynentu Eurazji, jest miejscem ukształtowania się cywilizacji całkowicie odmiennej od cywilizacji Europy i Azji. Ta odmienność wynika zarówno z położenia geograficznego, jak i wielości grup etnicznych. Indie od zawsze miały kontakt ze Środkowym Wschodem, Europą, Azją Południowo-Wschodnią i Chinami, stanowiąc całość, jaka w ciągu wieków wykształciła oryginalne cywilizacje. Mimo swego znaczenia, obce wpływy nie zmieniły ich charakteru i w naturalny sposób stopiły się w potężnym tyglu, jakim są Indie. W epoce kolonizacji brytyjskiej mówiono o Indiach zazwyczaj w liczbie mnogiej, ponieważ istniały z jednej strony Indie "brytyjskie", z drugiej "indyjskie". Owa liczba mnoga trafnie ujmowała różnorodność pejzaży, ludów, filozofii, zwyczajów i języków subkontynentu.

Subkkontynet Indyjski

Ostatecznie w wielu językach nazwa Indii jako jednostki politycznej występuje obecnie w liczbie pojedynczej tłumaczy bardzo dobrze jego duchową jedność, która od ponad dwóch tysięcy lat czyni z niego szczególne miejsce, często z powodu oddalenia i niezwykłości określane jako egzotyczne. Ponieważ Indie nie poznały Arystotelesa i Kartezjusza, ani tez etyki judeo-chrześcijańskiej, zupełnym błędem byłoby porównywanie ich cywilizacji z tą, w której wyrośliśmy. Właściwe Indusom sposoby myślenia, tak samo jak obyczaje, są więc zdecydowanie odmienne, gdyż inne były ich fundamenty.

Indie

Dzieje Indii to oczywiście historia wielkich grup, które ją tworzą, ale również historia jednostek, które w różny sposób uczestniczyły w jej tworzeniu i biegu. Indyjskie stany i królestwa raz kwitły, raz upadały, poddając się nieuniknionym fluktuacjom, które są wspólnym losem wszystkich cywilizacji. Podczas gdy wraz z niskim przyrostem demograficznym maleją liczebnie społeczeństwa zachodnie, populacja krajów rozwijających się nieustannie wzrasta. Liczba ludności samych Indii, nie licząc innych krajów subkontynentu indyjskiego, o wiele przewyższa populację całej Europy. Ale Azja w tym także Indie to też kraje o wysokim stopniu rozwoju myśli technicznej. Tu znajdują się wielkie centra przemysłu komputerowego i teleinformacyjne.

Nowoczesność w Indiach


Należy przyznać, że nasze zachodnie cywilizacje długo nie dbały o włączenie elementów cywilizacyjnych świata azjatyckiego, z wyjątkiem może papieru, busoli i steru rufowego. W przypadku Indii Europa dopiero dzięki kolonializmowi poznała ich historię, ludy, sztukę i sposób myślenia. Fakty kulturowe natomiast, oprócz niektórych, źle pojmowanych zasad filozoficznych, pozostają nadal nieznane, gdyż nie są uznawane za niezbędny składnik wiedzy przeciętnego człowieka.

Tymczasem głębsze poznanie bogactwa i różnorodności cywilizacji azjatyckich, a zwłaszcza indyjskich, może przynieść nam jedynie korzyść, pozwalając na lepszą ocenę naszych wartości i różnic między nami.

Indie 0 out of 5 based on 0 ratings.