Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Zarejestruj się a będziesz otrzymywać ciekawe informacje z Indii, Nepalu, Bhutanu, Chin i tybetu

A A A

AJURWEDA


Ajurweda jest tradycyjną hinduską medycyną naturalną. Oznacza "naukę o życiu" ( z sanskrytu ayur czyli życie, veda czyli nauka ). Praktykuje się ją w Indiach i Azji od ok. 5500 lat. Uważa się ją za najstarszy na Ziemi system naturalnego leczenia. Coraz większe zainteresowanie wzbudza w krajach zachodnich. Światowa Organizacja Zdrowia ( WHO ) uznała Ajurwedę za jedną z form medycyny tradycyjnej, które mogą być przydatne zwłaszcza w krajach rozwijających się. Ajurweda to przede wszystkim wszechstronne podejście do zdrowego trybu życia. Jej głównym celem jest promocja zdrowia, z naciskiem na wzmacnianie wrodzonej odporności. Mając holistyczne podejście do człowieka, Ajurweda uważa, że na zdrowie wpływają wszelkie aspekty życia, na przykład odżywianie, higiena, sen, pogoda, styl życia a także aktywność fizyczna, umysłowa i seksualna. Nie bez znaczenia są też czynniki emocjonalne. Wierzy się, że gniew, strach, niepokój oraz niezdrowe relacje międzyludzkie przyczyniają się do powstania choroby. Zdrowy stan emocjonalny uważany jest za podstawę zdrowia fizycznego."Ajurweda" znaczy "wiedza o życiu" bądź "sztuka życia"Jest to sanskrycki termin, gdzie "ajus" znaczy życie, a "veda" wiedzę, mądrość. Jako, że "życie" jest synonimem "zdrowia" ajurweda jest wiedzą o zdrowiu. Ajurweda to najstarszy na świecie system medyczny i filozoficzny, wywodzący się ze starożytnych Indii, sprzed pięciu tysięcy lat. Ajurweda to medycyno - metafizyczna życiowa wiedza o uzdrawianiu, matka wszelkiej sztuki leczenia i jednocześnie filozofia sztuki życia, której istotą jest świadome dążenie człowieka do pełnej równowagi na poziomie ciała, ducha i umysłu. Jest to system filozoficzny zajmujący się naturą, celem i sensem ludzkiego życia. Obejmuje metafizykę i fizykę (obecnie można się odnieść do zasad fizyki kwantowej) zdrowie i chorobę, szczęście i smutek. W wedyjskiej wiedzy celem życia jest samopoznanie lub samospełnienie tj. realizacja boskiej świadomości i wyrażanie tej boskości w codziennym życiu. Ajurweda to system holistycznej medycyny naturalnej. Ajurwedyjska wiedza medyczna ujmuje człowieka holistycznie i dotyczy każdego aspektu ludzkiego życia, koncentrując się na zapobieganiu chorobie, a gdy do niej dojdzie usuwaniu jej źródła, a nie jej objawów. Zgodnie z ajurwedyjską definicją zdrowia, pełne zdrowie nie opiera się jedynie na braku wyraźnych symptomów chorobowych, lecz stanowi stan absolutnie dobrego samopoczucia w całej swojej istocie. Medycyna ajurwedyjska nie zajmuje się pojedynczym organem, lecz traktuje ciało jako całość. Jej istotą jest pełne wyzdrowienie, a nie tymczasowa ulga.
W Ajurwedzie nie mówi się o "chorobie" lecz raczej o "zaburzeniu energii" (zatraceniu równowagi pomiędzy vata, pitta, kapha).
Szukając zrozumienia patogenezy i czynników powodujących zaburzenia organizmu lekarz Ajurweda przeprowadza analizę psychologiczną, sytuacyjną, stylu życia, diety i relacji pacjenta z innymi. Czynniki przyczynowe tej samej choroby mogą się nie pokrywać, zależnie od tego, który aspekt osobnika uległ nierównowadze. Ajurweda klasyfikuje przyczyny choroby w grupach:
ostre lub przewlekłe
genetyczne lub dziedziczne
urazowe
nawykowe
żywieniowe
klimatyczne
zależne od stylu życia
zależne od wieku
warunków metabolicznych
natury emocjonalnej i psychologicznej
usposobienia nadnaturalnego i planetarnego
działania Boga

Ajurweda bierze również pod uwagę wpływ różnych bakterii i wirusów oraz innych substancji toksycznych, które upośledzają zdolność organizmu do samoobrony. Jednakże w tej sferze ważniejsze wydaje się zapytanie, co miało wpływ na osłabienie systemu immunologicznego pacjenta? Ciało ma swój własny mechanizm obronny - dosha.

Doshe reagują na pojawiające się przyczyny nierównowagi i starają się zwalczać chorobę, przechodząc przez różne jej stadia, jeśli nie są w stanie zapobiec jej na początku.
Medycyna ajurwedyjska wychwytuje chorobę narządu już przy subtelnych zmianach w stanie psychicznym, czy emocjonalnym pacjenta. Stan umysłu jest pochodną stanu ciała i odwrotnie. Większość chorób jest pochodzenia psychosomatycznego.
I tak np. chroniczny smutek, obsesyjne myślenie o czymś, poczucie krzywdy, bezsilność w działaniu powodują schorzenia śledziony. Osłabienie śledziony będzie przejawiało się w osłabieniu niemalże całego układu pokarmowego, co z kolei zaburzy pracę trawienia, właściwej przemiany pokarmu w energię, będzie miało wpływ na jakość i funkcjonowanie krwi i obiegu krwionośnego, na system immunologiczny, na cyrkulację i właściwości płynów ustrojowych, na tkankę miękką, skórę, korę mózgową, układ nerwowy, też na pamięć i koncentrację. To zapewne nie wszystkie funkcje śledziony, choć i tak daje pogląd na to, jak funkcjonowanie jednego organu wpływa na funkcjonowanie całego organizmu. Lęk natomiast usadowiony jest w nerkach.


PANCHAKARMA
SWEDAN
PIZHICHIL
NJAVARAKIZHI
DHARA
SNEHA
PANAM
KIZHI
BASTI

Ajurweda - Sztuka Życia 0 out of 5 based on 0 ratings.